TRA NHANH TÁC PHẨM THIỀN TÔNG

Posted by tranminhhuydn on Mon, 04/10/2010 57:07

LỜI NÓI ĐẦU

 

Thiền tạng chỉ là một bộ phận trong Đại tạng kinh, bao gồm một số kinh luận và ngữ lục, song số lượng tác phẩm Thiền học, nhất là hệ Thiền phát triển do Phật cùng chư vị Tổ sư trước tác để lại không hề nhỏ. Chính vì thế, khi bước chân vào thư viện Phật giáo, một thiền sinh nhập môn Hán tạng sẽ cảm thấy lúng túng, khó khăn để tìm một quyển sách Thiền bằng chữ Hán thích hợp với trình độ của mình.

 

 


 

Đối với những người chuyên tâm tu trì hoặc những thiền sinh đang hạ thủ công phu, có thể nói là qua việc tụng đọc, hành trì thì chỉ một hoặc vài quyển kinh, luận hay lục cũng đã quá đủ để làm tư lương trên lộ trình tu tập hay cũng đủ mang lại an vui trong cuộc sống.

Thế nhưng, đứng từ góc độ những người muốn tìm hiểu, học hỏi, hoặc với những ai bước đầu làm quen với các tác phẩm Thiền tông, thì một sự hiểu biết khái quát và cơ bản về Thiền tạng là rất cần thiết để giúp phát khởi lòng tin hoặc phát sinh niềm hứng thú định hướng cho việc tu tập. Đặc biệt với những vị đang nhận lãnh trách nhiệm xiển dương giáo pháp Thiền tông thì việc nghiên cứu học hỏi về Thiền tạng lại càng quan trọng hơn nữa.

Xuất phát từ những suy nghĩ đó, chúng tôi không nệ chỗ hiểu biết kém cõi, cố gắng cho ra đời tập sách Tra nhanh tác phẩm Thiền tông nhằm đáp ứng nhu cầu ấy. Rất mong được sự đồng tình và đóng góp chỉnh sửa cho tập sách này ngày càng phong phú và hoàn bị hơn.

Thiền viện Chơn Không, mùa An cư năm Kỷ Sửu

Thông Thiền
kính ghi.

view(519)