HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

Posted by tranminhhuydn on Sat, 10/09/2016 21:01

Thông Thiền
Tiến bước nguồn tâm vầng Nhật sáng
Xoay về bản tánh ánh Quang hoài
Tiếp ngọn đèn thiền luôn Thường Chiếu
Dẫn hàng hậu học rạng ngày mai.

 

THƠ DÂNG SINH NHẬT 27-07
Bính Thân

HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

 

 

 

Read more
view(875)

THƠ KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM

Posted by tranminhhuydn on Fri, 02/09/2016 17:13

Thông Thiền

Hán:

清淨威嚴真法相
慈悲樸素實禪心
真空自身開創處
常圓靈照演宗風

 

 

 


Âm:

Thanh tịnh uy nghiêm chân pháp tướng
Từ bi phác tố thật thiền tâm
Chơn Không tự thân khai sáng xứ
Thường Viên Linh Chiếu diễn tông phong.

Dịch:
Thanh tịnh uy nghiêm chân pháp tướng
Từ bi chất phác thật thiền tâm
Chơn Không là chốn Thầy khai sáng
Các Chiếu: Thầy mở rộng tông phong.

17-07 Bính Thân

Read more
view(903)

KỆ DÂNG HÒA THƯỢNG (MÙNG MỘT TẾT)

Posted by tranminhhuydn on Fri, 12/02/2016 08:01

Trăng Thanh vằng vặc phương Thường Chiếu
Mây Từ lồng lộng cõi Chơn Không
Bủa giăng bóng mát bao người hưởng
Chan rải muôn nơi sáng cõi lòng.

Noi dấu chân Thầy chúng con tiến
Hạnh phúc theo về mỗi bước chân
Nguyện ánh Từ Quang soi sáng khắp
Nguyện làm bóng mát giống Từ vân.

18/01/2016
Thông Thiền

Read more
view(758)

KHÁNH TUẾ THẦY

Posted by tranminhhuydn on Wed, 13/08/2014 59:14

Hôm nay mười bảy tháng bảy
Chúng con tụ hội về đây
Kính chúc ân sư muôn phước
Từ bi Thanh tịnh tròn đầy.

Thường Chiếu đất trời rạng rỡ
Nhật Quang tỏa sáng ngàn mây
Cháu con đạo đời xúm xít
Cảm nghe hạnh phúc dâng đầy.
Thông Thiền

Read more
view(651)

TÂM ĐĂNG

Posted by tranminhhuydn on Mon, 03/02/2014 23:00

Đầu xuân dâng lên Thầy tâm đăng
Như Thầy trí tuệ tợ trời trăng
Từ thể Chơn Không hay Thường Chiếu,
Ánh sáng Tông môn mãi vĩnh hằng

Thông Thiền

Read more
view(735)

LÂM NHẤT LONG

Posted by tranminhhuydn on Sun, 22/09/2013 30:13

LÂM NHẤT LONG

林一龍

(Năm sanh năm mất không rõ)

Thi nhân đời Tống, tự Cảnh Vân người ở Vĩnh Gia (nay thuộc Ôn Châu, Chiết Giang). Vào niên hiệu Hàm Thuần thứ 7 (1271), Ông đỗ tiến sĩ, từng nhận chức giáo thụ ở Thiệu Hưng, Sử quán kiểm thảo, rồi được chuyển làm Bí thư lang khiêm Duyệt thư. Tánh tình chính trực, vui đạo làm người. Về già, Ông ẩn cư tại núi Đại Nhã.

Tác phẩm: Thạch thất văn tập, người đời gọi Ông là Thạch thất tiên sinh

Read more
view(644)

HÒA THƯỢNG HƯ VÂN

Posted by tranminhhuydn on Thu, 05/09/2013 59:11

HƯ VÂN

虛雲

(1840-1959)

Thiền sư đời Dân Quốc, là bậc đại đức trong thiền tông từ đời Dân Quốc đến nay, đã đem thân mình nắm nối pháp mạch năm tông: truyền pháp Tào Động, kế thừa Lâm Tế, trung hưng Vân Môn, khuôn phò Pháp Nhãn, nối dài Quy Ngưỡng.

 

Read more
view(1241)

KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Posted by tranminhhuydn on Sun, 25/08/2013 05:12

 

Thông Thiền

 

Chín mươi năm tròn tuổi
Sáu mươi hạ thong dong
Mặc thời-không biến đổi
Sừng sững hiển đạo phong.

Chơn Không thể trong lặng
Thường Chiếu dụng vô song
Tịch Huệ Viên Linh Phổ
Trúc Lâm cũng một dòng.

Như vầng dương hiển hiện
Vạn vật ơn gội nhuần
Cung ma dều tan biến
Rạng rỡ một trời Xuân.

23-08-2013 (17-07-Quý Tỵ)

Read more
view(620)

VIÊN HOÀNH ĐẠO

Posted by tranminhhuydn on Mon, 01/07/2013 22:07

VIÊN HOÀNH ĐẠO

袁 宏 道

(1568-1610)

Văn học gia đời Minh, tự Trung Lang, hiệu Thạch Công, người xứ Công An, Hồ Quảng (nay thuộc Hồ Bắc). Ông đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Vạn Lịch thứ 20 (1592), làm quan đến chức Sử bộ lang trung. Cùng với người anh là Tông Đạo và em là Trung Đạo được người đương thời gọi chung là Tam Viên. Ông là người sáng lập phái Công An. Thi văn nhấn mạnh miêu tả phát lộ tánh linh, thành thật tự nhiên. Ông hồi tâm về cửa Phật, thâm nhập kinh tạng, những năm đầu tập thiền, sau hướng Tịnh Độ.

Read more
view(770)

HÁM SƠN ĐỨC THANH

Posted by tranminhhuydn on Mon, 29/04/2013 38:00

HÁM SƠN ĐỨC THANH 憨 山 德 清

(1546-1623)

Thiền sư đời Minh, là một trong bốn vị Cao tăng lớn cuối thời ấy, người Toàn Tiêu-An Huy. Năm 12 tuổi, Sư đến chùa Báo Ân ở Nam Kinh học kinh điển. Sư tinh thông Phật học và Lão Trang. Năm 19 tuổi thọ cụ túc giới. Cả một đời Sư hoằng dương Phật pháp, trùng tu Tổ đình, tuyển tăng truyền giới, lập nghi thức, nuôi Sadi, thiết lập Khố ty thanh quy, đại chấn tông phong chư Tổ. Người sau xây dựng tháp ở sườn núi Thiên Tứ-Nam Hoa. Người đời gọi Sư là Đại sư Hám Sơn.

 

Read more
view(776)
1 | 2 | 3 | 4