DÁNG THẦY

Posted by Thông Thiền on Fri, 27/01/2023 43:19

Đêm về trên núi rừng cao

Nằm nghiêng nghe buốt giá vào xác thân

Dáng thiền sư rõ bao lần

Thầy ung dung bước giữa trần bôn chôn

Read more
view(2)

LỜI KẺ ĐĂNG TRÌNH

Posted by Thông Thiền on Fri, 27/01/2023 07:16

Xa xa chào thầy bạn

Thăm thẳm lên đường dài

Sớm xuân trời lành lạnh

Lất phất hạt mưa mai.

Read more
view(2)

NGÀY VỀ

Posted by Thông Thiền on Fri, 27/01/2023 55:15

Người đã có lần chào giã biệt

Chim rừng, triền dốc đá uy nghi

Lời thầy nhắn nhủ sao tha thiết:

“Hoa lưu động khẩu – thủy hồi quy”*

Read more
view(4)

THUỞ ẤY

Posted by Thông Thiền on Thu, 26/01/2023 56:11

Thuở ấy đệ huynh cùng xuống núi

Mặt trời thường chiếu đốt thui lưng

Mỗi ngày lao động luôn hai buổi

Khổ cực, cam go vẫn dửng dưng.

Read more
view(4)

TÌNH MẸ

Posted by Thông Thiền on Thu, 26/01/2023 50:11

Thuở bé lên chùa theo gót mẹ

Gió lay tà áo ngát hương trầm

Ngồi nơi lan nhã lòng thanh  thoát

Tiếng Phật êm đềm ngát cõi tâm.

Read more
view(3)

CÕI THANH TỪ

Posted by Thông Thiền on Thu, 26/01/2023 34:10

Chơn Không vốn là tình thương hiểu biết

Là cội nguồn, là nguồn cội thường quen

Là cõi sáng tịch nhiên luôn thanh khiết

Đầy trăng sao vầy hội giữa vô biên.

Read more
view(2)

HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

Posted by tranminhhuydn on Sat, 10/09/2016 21:01

Thông Thiền
Tiến bước nguồn tâm vầng Nhật sáng
Xoay về bản tánh ánh Quang hoài
Tiếp ngọn đèn thiền luôn Thường Chiếu
Dẫn hàng hậu học rạng ngày mai.

 

THƠ DÂNG SINH NHẬT 27-07
Bính Thân

HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

 

 

 

Read more
view(900)

THƠ KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG TRÚC LÂM

Posted by tranminhhuydn on Fri, 02/09/2016 17:13

Thông Thiền

Hán:

清淨威嚴真法相
慈悲樸素實禪心
真空自身開創處
常圓靈照演宗風

 

 

 


Âm:

Thanh tịnh uy nghiêm chân pháp tướng
Từ bi phác tố thật thiền tâm
Chơn Không tự thân khai sáng xứ
Thường Viên Linh Chiếu diễn tông phong.

Dịch:
Thanh tịnh uy nghiêm chân pháp tướng
Từ bi chất phác thật thiền tâm
Chơn Không là chốn Thầy khai sáng
Các Chiếu: Thầy mở rộng tông phong.

17-07 Bính Thân

Read more
view(937)

KỆ DÂNG HÒA THƯỢNG (MÙNG MỘT TẾT)

Posted by tranminhhuydn on Fri, 12/02/2016 08:01

Trăng Thanh vằng vặc phương Thường Chiếu
Mây Từ lồng lộng cõi Chơn Không
Bủa giăng bóng mát bao người hưởng
Chan rải muôn nơi sáng cõi lòng.

Noi dấu chân Thầy chúng con tiến
Hạnh phúc theo về mỗi bước chân
Nguyện ánh Từ Quang soi sáng khắp
Nguyện làm bóng mát giống Từ vân.

18/01/2016
Thông Thiền

Read more
view(780)

KHÁNH TUẾ THẦY

Posted by tranminhhuydn on Wed, 13/08/2014 59:14

Hôm nay mười bảy tháng bảy
Chúng con tụ hội về đây
Kính chúc ân sư muôn phước
Từ bi Thanh tịnh tròn đầy.

Thường Chiếu đất trời rạng rỡ
Nhật Quang tỏa sáng ngàn mây
Cháu con đạo đời xúm xít
Cảm nghe hạnh phúc dâng đầy.
Thông Thiền

Read more
view(672)
1 | 2 | 3 | 4 | 5