XA XĂM…

Posted by Thông Thiền on Sun, 21/01/2024 47:11

XA XĂM final

      Tuệ Đăng

Kiếp người biết gởi nơi nao?

Cánh hồng bay bổng tuyệt mù tăm hơi.

Read more
view(18)

CƯỜI MÂY

Posted by Thông Thiền on Mon, 15/01/2024 59:16

              TIẾU VÂN

                    Tuệ Đăng

Bông trời nở trắng đỉnh đồi xinh

Người cười muốn hái, chẳng cội nhành

Đóa đóa bềnh bồng theo cánh gió

Vì ai ghé đậu ngọn tùng xanh.

Read more
view(19)

BÀI CA NHÀ CỎ

Posted by Thông Thiền on Sat, 13/01/2024 54:16

THẢO AM

           Tuệ Đăng

Tự tay dựng lấy nhà tranh

Đơn sơ một nếp bảo trân đâu màng

Ăn xong đánh giấc ngon lành

Ngoài trong tươm tất vui nhìn cỏ xanh

Read more
view(20)

NGÀY MÙA

Posted by Thông Thiền on Mon, 08/01/2024 03:17

          NGÀY MÙA

                  Tuệ Đăng

Thu là chiều của một ngày

Chiều là thu của năm dài xa xăm

Mưa là phiến nhạc sầu tan

Rớt rơi từng chặng lang thang luân hồi.

Read more
view(23)

HỌC TRÒ

Posted by Thông Thiền on Mon, 08/01/2024 49:16

            HỌC TRÒ

                     Tuệ Đăng

Bông trạng nguyên mấy lần về sắc đỏ

Người mắt xanh hăm hở đón tương lai

Huy hoàng đêm của mỗi tối học bài

Bên bút mực cảo thơm và cổ sử.

Read more
view(18)

THIỀN DUYỆT NGÂM

Posted by Thông Thiền on Tue, 02/01/2024 21:05

THIỀN DUYỆT

             Tuệ Đăng

Tôi ngâm thiền duyệt ai người hay?

Tự chuốc tri âm vui chén đầy

Cuốn nhẹ ca sa đầu gậy quải

Thênh thang vào núi, thoát trần ai.

Read more
view(28)

BÀI CA SUỐI LINH

Posted by Thông Thiền on Mon, 01/01/2024 46:09

        SUỐI LINH

              Tuệ Đăng

Nguồn bát ngát tây đông bất tận

Lòng vực sâu thăm thẳm khó bì

Bỗng theo thời thế phát huy

Trào tuôn một mạch gọi là suối Linh.

Read more
view(28)

CÁNH DIỀU TRÊN PHỐ

Posted by Thông Thiền on Sun, 31/12/2023 27:21

                CÁNH DIỀU TRÊN PHỐ Final

Tuệ Đăng

Theo cánh diều bay trên phố trưa

Thả thơ bay vút xứ trời xưa

Bâng khuâng nghe điệu rầu trên tóc

Đường vắng mơ hồ bóng lá thưa.

Read more
view(28)

TỰ VẤN

Posted by Thông Thiền on Sun, 31/12/2023 34:04

        TỰ VẤN4

      Tuệ Đăng

Mình chưa là thiền sư

Nên cứ mơ về núi

Lòng ắp đầy mộng ảo

Hồn gửi cánh vân du

Read more
view(31)

GIAO CẢM

Posted by Thông Thiền on Fri, 29/12/2023 49:05

GIAO CẢM

Tuệ Đăng dịch

Lòng đạo nhân gương nước trong

Dòng đời chìm nổi bóng lồng lưu ly

Chùa xưa nương chiếc thân gầy

Trồng thu cúc kết bạn thơ ngọt bùi

Read more
view(29)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7