HỘI NGHỊ Cộng tác viên Dự án

Posted by Thông Thiền on Sun, 19/02/2023 34:10

HỘI NGHỊ

Cộng tác viên Dự án


Dịch thuật và Phát huy giá trị tinh hoa các tác phẩm Kinh điển Phương Đông được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 04 năm 2021.

 

 

view(524)