PHẬT GIÁO THÁNH ĐIỂN

Posted by tranminhhuydn on Fri, 03/12/2010 30:12

PHẬT GIÁO THÁNH ĐIỂN

Thái Đạm Lư biên soạn, Định Huệ - Tuệ Đăng phiên dịch

PHẬT GIÁO THÁNH ĐIỂN được ông Thái Đạm Lư biên soạn rất công phu bằng cách trích lục những đoạn kinh văn trong Đại Tạng rồi sắp xếp lại theo từng chủ đề để độc giả tiện bề học hỏi và tra cứu. Nhưng soạn phẩm này nguyên bản chữ Hán, không lưu thông rộng rãi được cho độc giả Việt Nam. Với mục đích truyền bá giáo pháp Phật Đà trong quảng đại quần chúng, chúng tôi không quản tài sơ đức bạc phiên dịch ra Việt ngữ soạn phẩm này cống hiến cho hàng độc giả.


Về nội dung sách này, như lời soạn giả giới thiệu: “Phân loại biên tập quyển sách này, chính là tiết lục yếu văn của 180 bộ Kinh điển Đại thừa, Tiểu thừa. đọc một quyển sách này, về phương diện lượng, tức là xem được chỗ cốt tủy của hết thảy Kinh Phật; về phương diện phẩm, tức là đã biết được giáo nghĩa của toàn bộ Kinh Phật và yếu lĩnh đại cương về tu trì, thế đạo”.

Về phương diện phiên dịch, văn kinh chữ Hán được dịch lại từ Phạn văn (Ấn Độ) trải qua nhiều đời, từ Hậu Hán đến ngày nay là do thành tích phiên dịch của các vị cao tăng thạc đức Ấn, Hoa góp thành. Nay phiên dịch ra Việt ngữ, chúng tôi cố theo sát văn nghĩa, song gặp những đoạn văn cổ của các bộ A Hàm v.v… lời văn có trùng lập, chúng tôi lược bớt, cốt sao cho được sáng sủa dễ hiểu mà vẫn tôn trọng ý chính.

Lại nữa, trong sách này, có điểm đáng lưu ý là các danh từ pháp số trong kinh dùng không được thống nhất, lý do là sự phiên dịch kinh điển từ tiếng Phạn sang Hán phải trải qua nhiều thời đại và với nhiều dịch giả khác nhau. Nhưng để độc giả dễ lãnh hội, soạn giả đã có lược chú ở dưới khác công phu.

Bản dịch này, chúng tôi có một điểm thay đổi khác bản chính là: Phần Kinh điển dẫn cứ, soạn giả đặt ở sau Thể lệ chung và sắp các Kinh theo bộ loại như trong Đại Tạng. Song, chúng tôi thấy trong Thể lệ chung soạn giả cũng có ghi sợ lược về bộ loại rồi. Do đó chúng tôi lấy phần kinh điển dẫn cứ này đặt vào cuối sách, sắp xếp lại tên kinh (có chua tên người dịch) theo mẫu tự La Tinh cho độc giả tiện bề tra cứu.

Phiên dịch một soạn phẩm kinh điển bao quát cả Đại Tạng là một việc làm vô cùng khó khăn, vì nó đòi hỏi dịch giả phải có khả năng thông suốt giáo nghĩa toàn bộ Đại Tạng mới tránh khỏi sai lầm. Do đó, trong dịch phẩm này nếu có những điều sơ suất, nhầm lẫn, cúi mong các bậc Thức giả thùy từ phủ chánh, chúng tôi vô cùng cảm tạ.

Dịch giả kính bút

view(520)