PHẬT GIÁO TAM TỰ KINH

Posted by tranminhhuydn on Mon, 04/10/2010 03:07

LỜI NÓI ĐẦU

“ Phật Giáo Tam Tự Kinh” là quyển sách dạy vỡ lòng do thiền sư Xuy Vạn Quảng Chân soạn vào cuối đời Minh, phỏng theo sách Tam Tự Kinh của Tống Ứng Tinh soạn từ đời Tống .

Quyển của Ứng Tinh nhằm cung cấp những kiến thức bách khoa về tự nhiên và xã hội, những tấm gương cần cù hiếu học và thành đạt ở thế gian. Trong khi đó, quyển “ Phật Giáo Tam Tự Kinh”của Xuy Vạn lão nhân là một quyển sách giáo khoa Phật học, đặt biệt dành cho Tăng Ni và những ai muốn nghiên cứu Phật giáo.


 

Thật vậy mặc dù chỉ có 732 câu (mỗi câu 3 chữ ) tổng cộng là 2.196 chữ mà có chứa đựng một nội dung phong phú bao gồm những bài học về Pháp giới, lịch sử đức Phật Thích-ca, Kết tập kinh điển, Phật giáo du nhập Trung Quốc, Mười tông phái, Phép sám hối, Các pháp, Gương cổ đức .v.v…

Chỉ hơn 2.000 chữ mà tác giả nêu ra được trọng tâm giáo lý Đạo Phật. Ví như trong phạm vi 64 câu, đã khái quát cả cuộc đời đức Phật Thích-ca từ đản sanh cho đến Niết-bàn một cách tài tình.Trong 308 câu cho ta một kiến thức khá đầy đủ về Mười tông phái Phật giáo. Đặc biệt ta sẽ bắt gặp trong sách nầy những danh số Phật học như : Tam thân, tứ trí, tứ đế, tứ đức niết-bàn , tứ vô lượng tâm, ngũ uẩn, ngũ nhãn, lục căn, lục trần, lục thông, lục độ, thập giới, thập nhị xứ, thập bát giới, thập nhị nhân duyên, khí thế gian….với lời giải thích gọn gàng dễ hiểu.

Kế đó là phần khuyến học mang tính cách hướng dẫn giới phật tử biết cách học tập tu hành theo thứ lớp để thể nhập “ Pháp giới tánh’ như phần mở đầu sách đã nêu.

Gần cuối sách là những tấm gương siêng năng tu tập, hiếu hạnh, đạo đức thanh cao, thiền cơ bén nhạy của chư cổ đức để Tăng Ni chúng ta noi theo ngõ hầu thành tựu sự nghiệp trí huệ của đời mình. Đây là nội dung của quyển “ Phật Giáo Tam Tự Kinh”.

Sau đó chúng tôi thêm phần “Tông Môn Thiên Tự Văn và Tham Thiền Tụng” nên nội dung sách này bao gồm:

Phật Giáo Tam Tự Kinh 2.196 chữ,

Tông Môn Thiên Tự Văn 1.000 chữ,

Tham Thiền Tụng 1.728 chữ,

Như thế tổng cộng là 4924 chữ. Cuối cùng, thêm phần phụ lục các câu đối trong các chùa Việt Nam, Trung Quốc va chúng tôi mạo muội đổi tên nhan đề tập sách là “ Đường vào thiền học” để phù hợp với nội dung của nó.

Có thể nói tập sách nầy là một hành trang không thể thiếu trong tay nải của Tăng Ni. Mong rằng nó sẽ được quý vị hiếu học ham tu tiếp nhận nồng nhiệt . Chúng tôi xin trân trọng dịch sang tiếng Việt và giới thiệu đến quý vị.

Trung thu năm Tân Tỵ ( 09/ 2001)

Thông Thiền

Posted in Uncategorized
view(557)