HƯƠNG THIỀN Còn Đượm

Posted by tranminhhuydn on Sun, 26/12/2010 55:11

HƯƠNG THIỀN Còn Đượm - THE FRAGRANCE OF MEDITATION REMAINS IMBIBE
Tác giả : GUNAPAYUTA
LỜI GIỚI THIỆU

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thị hiện nhập diệt đã hơn hai mươi lăm thế kỷ, nhưng trí tuệ siêu việt, đạo đức cao thâm của Ngài vẫn còn mãi với thời gian. Trí tuệ và đạo đức ấy há chẳng phải từ công phu thiền định mà có? Cho nên nói hương thiền còn đượm!

Tỳ kheo Huệ Nguyên, một thiền sư đời Lê vào thế kỷ 18, viết lời tựa sách Tuệ Trung thượng sĩ ngữ lục có câu:


Tục diệm liên phương
Quang tiền chấn hậu

Dịch sang tiếng Việt là tiếp ánh sáng nối mùi hương, làm rạng rỡ đời trước, làm hay đẹp đời sau. Trong nhà thiền, ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, mùi hương chỉ cho đạo đức; cả câu hàm ý nói bổn phận của người tu hành là tiếp nối ngọn đèn trí tuệ của Phật Tổ và truyền lại hương thơm đạo đức cho hậu thế. Như vậy hai câu này đâu chẳng phải là cùng ý nghĩa như trên là hương thiền còn đượm! Đó cũng chính là lý do khiến tôi đặt lại tựa đề cho quyển sách khi các thiền sinh-đồng dịch giả nhờ tôi duyệt lại và viết lời giới thiệu.

Nội dung của tập sách bao gồm:

- Nguyên tác do Gunapayuta, người Thái Lan soạn.

- Bản tiếng Hoa do tỳ-kheo Tịnh Hải dịch.

- Bản tiếng Anh do Lữ Thằng An dịch.

- 218 bức tranh do Lý Yến Phương vẽ.

- Phụ lục 20 bức ảnh Thánh tích Phật Giáo ở Ấn Độ.

Nay, các thiền sinh: Thông Thiền, Thuận Hùng, Phổ Huệ là đồng dịch giả, đã dịch bản tiếng Hoa Phật-đà họa truyện của tỳ-kheo Tịnh Hải sang Việt ngữ. Tôi đã duyệt qua, đổi tựa đề là Hương thiền còn đượm và kính giới thiệu dịch phẩm này đến quý độc giả gần xa.

HT. Thích Nhật Quang
Trụ trì thiền viện Thường Chiếu

view(690)