300 Tắc Thiền Ngữ

Posted by tranminhhuydn on Fri, 16/05/2014 51:02

LỜI ĐẦU SÁCH

Đường Tống là thời kỳ hoàng kim của thiền tông Trung Quốc và cũng là thời đại rất phồn vinh của xã hội Trung Quốc cổ đại. Đây tuyệt chẳng phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Vào thời Đường Tống, nhiều bậc Đại thiện tri thức có trí huệ và đạo đức kiêm ưu, lại thêm đại cơ đại dụng lần lượt xuất hiện khiến cho thiền tông phát huy quang đại. Bên cạnh đó, kinh tế xã hội phát triển cao độ là mảnh đất phì nhiêu, là nền tảng sâu dày cung cấp cho sự phát triển tư tưởng văn hóa. Sự giàu có sung túc là tố chất giúp cho xã hội văn minh biết thai nghén để sinh ra những nhân vật kiệt xuất trên các lãnh vực, và một số nhân vật tài hoa đã bộc lộ tư duy mang tính khai sáng mới mẻ sâu sắc. Thành quả tư tưởng của những nhân vật kiệt xuất không những thuộc về cá nhân hay đoàn thể, tông phái, lãnh vực nào đó, mà còn thuộc về toàn xã hội. Tư tưởng văn hóa ưu tú phản chiếu ánh hào quang rực rỡ của một xã hội phát triển, trong đó phải kể đến mảng tư tưởng văn hóa thiền tông.


view(760)