Danh sách Ban Điều hành và Thành viên Trung Tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền.

Posted by tranminhhuydn on Wed, 27/09/2017 45:03

 

 

Hòa thượng Thích Nhật Quang

Cố vấn

Thiền viện Thường Chiếu

001, Ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 0253841071

 

Hòa thượng Thích Thông Phương

Cố Vấn

Thiền viện Trúc Lâm, P3, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng.

ĐT: 02633827565

 

Hòa thượng Thích Thông Thiền

Giám đốc

Thiền viện Chơn Không

36/11Viba, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

DĐ: 9090311109           0961841254

   

 

view(2348)