VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

Tham luận VĂN HÓA PHẬT GIÁO TRÚC LÂM

Read more
view(120)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ nhiệm kỳ VIII

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ nhiệm kỳ VIII (2017-2022) 

Read more
view(116)

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền

Read more
view(108)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2020

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2020

Read more
view(111)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2019 online

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2019

Read more
view(112)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2018

Read more
view(111)

LỄ TỔNG KẾT của VNC

Lễ Tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022

Read more
view(113)

HỌP LỄ TỔNG KẾT VNC

HT Thích Thông Thiền phát biểu

Read more
view(110)

LỄ TRAO QUYẾT ĐỊNH của VNC

Lễ trao quyết định nhân sự cho Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thiền học Bắc truyền

Read more
view(112)