HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

Posted by tranminhhuydn on Sat, 10/09/2016 21:01

Thông Thiền
Tiến bước nguồn tâm vầng Nhật sáng
Xoay về bản tánh ánh Quang hoài
Tiếp ngọn đèn thiền luôn Thường Chiếu
Dẫn hàng hậu học rạng ngày mai.

 

THƠ DÂNG SINH NHẬT 27-07
Bính Thân

HÒA THƯỢNG THƯỜNG CHIẾU

 

 

 


view(888)