KHÁNH TUẾ THẦY

Posted by tranminhhuydn on Wed, 13/08/2014 59:14

Hôm nay mười bảy tháng bảy
Chúng con tụ hội về đây
Kính chúc ân sư muôn phước
Từ bi Thanh tịnh tròn đầy.

Thường Chiếu đất trời rạng rỡ
Nhật Quang tỏa sáng ngàn mây
Cháu con đạo đời xúm xít
Cảm nghe hạnh phúc dâng đầy.
Thông Thiền


view(663)