KHÁNH TUẾ HÒA THƯỢNG ÂN SƯ

Posted by tranminhhuydn on Sun, 25/08/2013 05:12

 

Thông Thiền

 

Chín mươi năm tròn tuổi
Sáu mươi hạ thong dong
Mặc thời-không biến đổi
Sừng sững hiển đạo phong.

Chơn Không thể trong lặng
Thường Chiếu dụng vô song
Tịch Huệ Viên Linh Phổ
Trúc Lâm cũng một dòng.

Như vầng dương hiển hiện
Vạn vật ơn gội nhuần
Cung ma dều tan biến
Rạng rỡ một trời Xuân.

23-08-2013 (17-07-Quý Tỵ)


view(632)