DA LUẬT SỞ TÀI

Posted by tranminhhuydn on Wed, 10/04/2013 34:07

DA LUẬT SỞ TÀI

(1190-1244)

Văn học gia, chính trị gia đời Nguyên, tự Tấn Khanh, hiệu Trạm Nhiên cư sĩ, người dân tộc Khiết Đan. Triều Kim, Ông từng giữ các chức Đồng tri Khai châu, Tả hữu ty viên ngoại lang. Vào đời Nguyên, Ông làm quan với chức Trung thư lệnh, và mất khi tại chức, được truy tặng là “Kinh quốc nghi chế diễn giá tả vận công thần”, Thái sư, Thượng trụ quốc, được truy phong tước Quảng Ninh vương, thụy hiệu là Văn Chính. Ông lễ thiền sư Vạn Tùng Hành Tú làm thầy. về già, Ông để tâm vào thiền tông, cuối cùng được ngài Hành Tú ấn chứng.

 

Read more
view(497)

CAO TĂNG THANH CAO

Posted by tranminhhuydn on Sat, 23/02/2013 38:08
 

Thông Thiền


Vừa mới dừng chân trước cổng thiền
Nhìn Thầy con ngỡ đã từng quen*
Dáng thầy đường bệ trang nghiêm quá!
Bồ-đề tâm ấy phát mạnh thêm.

Thầy là trưởng tử Ôn Trúc Lâm,
Xứng đáng làm sao! Con nhủ thầm,
Lúc Thầy tu học, khi hoằng hóa,
Phong phạm rạng ngời trải tháng năm.

Thầy đi, những tưởng Thầy còn đó
Vẫn cứ uy nghi với dáng nằm
Thư thái, an lành, thanh thoát lạ!
Chúc Thầy trú mãi cõi thiền tâm.

Mồng 8 tháng 12 năm Nhâm Thìn.

THÔNG THIỀN kính ghi

 

* Gặp Thầy lần thứ nhất ở Phật học viện Huệ Nghiêm vào năm 1968, lần thứ hai ở cổng Tu viện Chơn Không tháng 07 năm 1972, lần thứ ba khi con vào tu học tại Tu viện Chơn Không vào ngày 15 tháng 10 năm 1973.

 

Read more
view(522)

CHÀO NGUYÊN XUÂN

Posted by tranminhhuydn on Tue, 12/02/2013 33:12
 

Thông Thiền

Có những mùa xuân vẫn mãi xanh
Khi lòng thánh tín* thật chân thành
Không niềm tục lụy vương màu mắt
Là bước đi vào thể bất sanh.

Giao thừa năm Quý Tỵ
* Thánh tín: Niềm tin vào Thánh đế đệ nhất nghĩa. Thánh đế đệ nhất nghĩa = Tâm thanh tịnh = Tự tánh.

 

Read more
view(480)

CHÚC XUÂN

Posted by tranminhhuydn on Sun, 10/02/2013 25:13
 

Thông Thiền

Đầu xuân dâng lên Thầy tâm hương
Ngào ngạt lan xa ngàn muôn phương
Tâm hương chúng con về Thường Chiếu
Đồng chúc ân sư vạn cát tường.

Mồng 1 Tết Quý Tỵ

 

Read more
view(493)

Trung Phong Minh Bổn

Posted by tranminhhuydn on Thu, 03/01/2013 03:14

Trung Phong Minh Bổn
中 峰 明 本
(1263-1323)

Thiền sư đời Nguyên, tông Lâm Tế đời thứ mười chín, người Tiền Đường, họ Tôn, tên Hoan Trú, hiệu Trung Phong (Nay là Hàng Châu Triết Giang). Lúc nhỏ, Sư ở núi Thiên Mục yết kiến thiền sư Cao Phong Nguyên Diệu, năm hai mươi bốn tuổi theo xuất gia với Cao Phong, sau Sư còn kế thừa pháp của thầy. Từ đó chỗ ở không nhất định, khi ở trên thuyền, hoặc ở am thất, Sư tự xưng là Hoan Trú đạo nhân, tăng tục chiêm ngưỡng lễ bái, thế gian khen ngợi là Cổ Phật Giang Nam. Sau ở núi Thiên Mục, Nguyên Nhân Tông từng triệu thỉnh vào trong Nội điện, Sư từ chối không nhận, chỉ nhận ca sa Kim Lan và hiệu “Phật Từ Viên Chiếu Quảng Huệ Thiền sư”. Nguyên Anh Tông còn quy y với Sư. Cuối tháng tám niên hiệu Chí Hiệp thứ ba, Sư thị tịch, thọ thế sáu mươi mốt tuổi. Sư để lại bút tích nổi tiếng ở đời. Tác phẩm: Trung Phong Quảng Lục, ba mươi sáu quyển.

Read more
view(490)

THẠCH ỐC THANH CỦNG 石 屋 清 珙

Posted by tranminhhuydn on Mon, 24/12/2012 19:03

(năm sinh năm mất không rõ)

Thiền sư đời Nguyên , thiền tăng thuộc tông Lâm Tế đời thứ 18, trụ ở núi Hà Vụ, Ngô Hưng, tỉnh Chiết Giang.

 

山 居 诗 之 一
過 去 事 已 過 去 了
未 来 不 必預 思 量
只 今只 道 即 今 句
梅 子 熟 時梔 子 香

Read more
view(533)

Mừng Sinh Nhật Thầy

Posted by tranminhhuydn on Sat, 15/09/2012 30:02

Thông Thiền
Nhật Quang hay Thường Chiếu
Phước Thái được dồi dào
Long Thành sinh pháp khí
Tiếp nối mãi dòng Tào.
Trí Đức như nhật nguyệt
Tỏa sáng khắp muôn sao
Chúng con đồng kính ngưỡng
Chúc Thầy tuổi hạc cao.

Read more
view(522)

DÂNG THẦY

Posted by tranminhhuydn on Mon, 03/09/2012 15:09

Thông Thiền
Con nhỏ khát khao kính ngưỡng Thầy,
Áo vàng muôn thuở vẫn còn bay,
Dáng Thầy trên đất Chơn Không ấy,
Sừng sững như tùng giữa gió mây.

Thầy đứng đó dáng tùng in vạn kỷ,
Pháp Lạc xưa lồng lộng đỉnh Tương Kỳ
Ngàn năm trước ngàn năm sau vẫn vậy
Bước theo Thầy nguyện ước mãi còn ghi.

Read more
view(495)

TRẦN TƯƠNG

Posted by tranminhhuydn on Sat, 28/07/2012 54:10

TRẦN TƯƠNG 陳 襄
(không rõ năm sinh năm mất)

Thi nhân đời Tống, tự Mê Cổ, người Hầu Quang, tỉnh Phúc Châu. Ông đỗ tiến sĩ niên hiệu Khánh Lịch (1041-1048), làm quan huyện Lệnh Hà Dương, sau dời đến Tri Thường Châu, làm Thôi quan ở phủ Khai Phong, rồi làm Phán quan Diêm Thiết, Tri gián viện, đổi làm Thị ngự sử Tri tạp sự. Trần Tương tố giác Vương An Thạch, nên bị chuyển làm Tri Trần Châu, chuyển đến Hàng Châu, đã được phong Khu mật học sĩ tri thông tiến, Ngân đài tư kiêm thị độc, rồi làm đến Phán quan thượng thư đô tỉnh. Sau khi ông mất, được phong tặng Cấp sự trung. Tác phẩm: Cổ Linh tập của ông được người đời lưu truyền.

Read more
view(498)

PHẦN DƯƠNG THIỆN CHIÊU

Posted by tranminhhuydn on Sun, 01/07/2012 08:13

PHẦN DƯƠNG THIỆN CHIÊU 汾 陽 善 昭
(947-1024)

Thiền sư nổi tiếng đời Bắc Tống, thuộc tông Lâm Tế. Ngài người Thái Nguyên, thưở nhỏ có trí huệ lớn, học rộng nghe nhiều. Năm 11 tuổi xuất gia, từng tham học với 71 vị thạc đức tôn túc, sau Ngài đến Thủ Sơn, Nhữ Châu tham kiến thiền sư Tỉnh Niệm mà đại ngộ, làm người nối pháp tông Lâm Tế. Sau đến Phần Dương trụ trì viện Thái Tử, chùa Thái Bình, diễn nói tông yếu, đem cơ dụng 3 câu, 4 câu ba quyết, 18 xướng tiếp dẫn kẻ hậu học, vang danh một thời. Ba mươi năm thuyết pháp không biết mệt mỏi, phong cách cao nhã, giới hạnh tinh nghiêm. Mọi người cung kính, ngưỡng mộ không dám kêu tên mà chỉ gọi là “Thiền sư Phần Châu”. Sau khi mất hiệu là Vô Đức thiền sư. Tác phẩm: Phần Dương Vô Đức Thiền Sư Ngữ Lục truyền lại cho hậu thế.

Read more
view(563)
1 | 2 | 3 | 4