NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT

Posted by tranminhhuydn on Sun, 02/10/2016 27:13

vikhachdacbietVới các Viện, số lượng khách ngày một gia tăng. Hầu hết khách đến các Viện để viếng thăm và học hỏi Phật pháp. Trong số khách đã đến thăm Tu viện Chơn Không có các vị tu sĩ Công giáo, các vị này đến viếng với số lượng khá đông, khoảng 40 người. Ðây là những vị thuộc cùng một dòng tu, một Ðan viện với "Cha Thống".

Lần viếng thăm ấy, vào buổi chiều. Trong đoàn gồm các vị trong Ban lãnh đạo, Viện phụ, Viện trưởng v.v. . . cùng các vị tu sĩ hiện đang còn theo học (học chúng).

Read more
view(449)

ĐỜI SỐNG THIỀN SINH

Posted by tranminhhuydn on Thu, 15/09/2016 27:13

thienduongĂN UỐNG

Tổ chức sự ăn uống:

Sự ăn uống ở ba Viện, trên cơ bản cũng giống nhau, tự mình làm tự mình ăn. Thiền sinh đi chợ, nấu ăn. Việc mình mình lo không nhờ đến ai khác.

Thiền sinh cả 3 Viện đều đông và khách khứa đều nhiều, nhất là những ngày học, do đó, người nhà bếp phải có cả ban, chia phiên thay đổi nhau mà lo liệu.

Read more
view(486)

VAI TRÒ CỦA THẦY

Posted by tranminhhuydn on Wed, 07/09/2016 15:14

thayCùng một lúc Thầy Viện chủ phải chịu trách nhiệm cả ba Thiền viện, đây là một việc khá nặng nề. Nhiều Phật tử đã áy náy cho việc làm của Thầy mình. Nhưng với Thầy, việc phải cực nhọc như thế nào đó Thầy không đặt ra.

Thầy đã không quản vừa giảng dạy chúng, lại vừa chỉ vẽ riêng. Thật biết bao việc phải đặt ra, làm một vị Thầy có gần cả trăm môn đệ như vậy, đâu phải là việc đơn giản. Chỉ một việc, làm thế nào cho đời sống Thiền sinh không bị trục trặc, biết hòa vui với nhau thôi đã khó rồi, huống là phải nâng lên vai trò trí tuệ, công hạnh ở mỗi người.

Read more
view(476)

SỰ TU

Posted by tranminhhuydn on Sat, 27/08/2016 53:13

tuhoc03Ba Thiền viện: Chơn Không, Bát Nhã, Linh Quang, được sử dụng chung cùng một thanh quy, nhưng ngày giờ và địa điểm học tu có khác, về việc học được phân ra làm hai địa điểm:

- Chơn Không

- Linh Quang

A. SỰ HỌC

THIỀN VIỆN CHƠN KHÔNG

Khóa giảng Chơn Không vào đầu tháng âm lịch, giảng tại Thiền đường. Việc giảng dạy này chung cho cả Bát Nhã. Ðến kỳ học, Thiền sinh Bát Nhã cùng đến đây để học.

Ngày học số Thiền sinh nội trú hai Viện và số Thiền sinh ngoại trú (am cốc lân cận) lên đến cả trăm vị. Lại thêm số Thiền sinh dự thính ở các nơi, Tăng Ni, Phật tử, số này thật đáng kể, cũng phải mấy mươi người nữa, có khi lại cả trăm không chừng.

Read more
view(484)

ĐỜI SỐNG THIỀN VIỆN

Posted by tranminhhuydn on Sat, 13/08/2016 25:13

thayvienchuCảnh Tu viện hôm nay so với lúc khóa I không có gì đổi khác cho lắm. Chỉ khác về vẻ lớn lên của nó. Về cơ sở, có đổi khác chỗ Trai Ðường. Về nhà khách được xây cất lại. Ngoài ra cảnh sắc vẫn y nhiên. Bóng mát từ các cây trồng có thêm ra, vào trưa đây là những nơi che nắng rất tốt. Do sự có mặt của Thiền viện Bát Nhã và Linh Quang nên Hòa thượng đổi tên Tu viện Chơn Không thành Thiền viện Chơn Không cho được nhất trí.

Read more
view(500)

Thiền Viện Chơn Không Khai Giảng Khóa II

Posted by tranminhhuydn on Thu, 04/08/2016 18:13

khoa2Thâu chúng

Khóa II có cả 3 đạo tràng :

- Chơn Không.

- Bát Nhã.

- Linh Quang.

Với số chúng dự thâu cho mỗi Thiền viện, Thầy Viện chủ Chơn Không quy định cho mỗi Viện là 20 Thiền sinh.

Ðiều kiện thu nhận không có sự đòi hỏi nào quá đáng. Tùy duyên của mỗi người.

Số người đến xin nhập Viện không bao lâu đã đủ số. Người đến trễ đành hẹn … lại khóa sau.

Read more
view(577)

Sự Liên Hệ Tăng Ni và Phật Tử

Posted by tranminhhuydn on Mon, 01/08/2016 35:14

lienheTrong liên hệ Tăng ni, Phật tử, Tu viện quan hệ ở dưới hai dạng. Một ở dạng khách, một ở dạng thân hữu láng giềng.

Ðối với khách:

Như trong Thanh quy đã ghi: "Chư Tăng trong Tu viện vui vẻ đón tiếp tất cả khách đến với tinh thần tìm hiểu Phật pháp, hoặc vì viếng thăm Tu viện v.v…

Khách đến bên ngoài cổng giật dây chuông, tiếng chuông đã reo, khách không phải đợi lâu, Tri khách phụ liền có mặt, mỉm cười mở khóa, mở cổng mời khách vào. (Cổng Tu viện lúc nào cũng được khóa kín, khách vào là liền được khóa lại. Khi ra được mở ra. Ðây nhằm tạo sự nghiêm túc và ngăn sự ồn náo không cần thiết).

Read more
view(515)

CẢM TỪ KẾT THÚC KHÓA I

Posted by tranminhhuydn on Thu, 28/07/2016 41:11

camtuThiền sinh Thích Phước Hảo

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Hòa thượng chứng minh.

Ngưỡng bạch chư Tôn Thượng tọa, Ðại đức Tăng ni

Kính thưa quý quan khách cùng toàn thể Phật tử.

Thưa liệt vị!

Lời nói đầu tiên của chúng con là cung kính dâng lên Hòa thượng chứng minh, chư tôn Thượng tọa, Ðại đức Tăng ni lời chúc mừng an khang và gởi đến toàn thể quý Phật tử lời vấn an cùng niềm tri ân sâu xa của chúng con.

Read more
view(572)

KẾT QUẢ TU HỌC 3 NĂM

Posted by tranminhhuydn on Tue, 12/07/2016 07:15

thiensinhphuochao

Lời Dịch giả

Sau thời gian học Kinh tại Tu viện Chơn Không, tôi được người bạn đồng song trao cho quyển "Phật Tâm Luận" này (viết bằng chữ Hán) bảo xem và khuyến dịch ra Việt ngữ. Chúng tôi tự xét mình không đủ khả năng phiên dịch những loại sách khó nên do dự rồi bỏ qua. Nhưng khi đọc kỹ thấy quyển Luận thật có giá trị. Trong ấy có nhiều tài liệu rất cần cho người tu Phật nói chung, cho người tu Thiền nói riêng, nhất là rất thích hợp với đường lối tu của Tu viện mà chúng tôi đang thực hành. Soạn giả đã dày công nghiên cứu, rút nhiều tinh hoa giáo lý Ðại thừa và góp nhặt những lời chư Tổ dạy sắp thành một đường lối duy nhất để người học dễ nhận, y theo đó mà thực hành, khỏi phí công đọc nhiều kinh sử.

Read more
view(506)

Tu THiền Mấy Năm Đã Chứng Đắc Gì Chưa ?

Posted by tranminhhuydn on Tue, 28/06/2016 38:12

tuthienHT Thích Thanh Từ

Thỉnh thoảng có vài duyên sự cần thiết, chúng tôi phải xuống núi. Mỗi lần về Sài Gòn, gặp nhiều pháp hữu, trong câu chuyện thăm hỏi, đầu tiên quý vị đặt câu hỏi nửa đùa nửa thật ấy, chúng tôi mỉm cười, nói: “Vì vô sở đắc, mà chứng cái gì”. Không khí trở thành nặng nề với vẻ không hài lòng của các pháp hữu, như có ý trách, chúng tôi cố tình tránh né không đáp thẳng câu hỏi nhưng khiến lòng chúng tôi cảm thấy thương xót cho Phật giáo ngày mai.

Read more
view(492)
1 | 2 | 3