Ứng Dụng Chữ Không

Posted by tranminhhuydn on Sat, 02/01/2021 55:18

Mô Phật. Xin được giới thiệu ứng dụng soạn thảo chữ hán. Có chức năng dùng không cần mạng hay dùng offline. Quý vị vào địa chỉ bên dưới.

- Yêu cầu của ứng dụng. 
Để ứng dụng chạy tốt các bạn nên dùng nền tảng Chrome, hay trình duyệt Chrome.

https://tranminhhuydn.github.io/chu-khong/index.html

 

 

view(1317)

0 Comments

Add new comment