Từ Điển Thiền Tông Tân Biên

Posted by tranminhhuydn on Sat, 11/03/2017 50:07

LỜI NÓI ĐẦU
Thiền tông – Căn cứ vào lịch sử hình thành và phát triển, với rất nhiều truyền thuyết sinh động và thiền ngữ kì dị tuyệt vời, cộng với sự ảnh hưởng dài lâu sâu sắc đến nền văn hóa Đông phương, cùng sự xâm nhập không ngừng của nó vào nền văn hóa Tây phương hiện nay, đã tạo thành một thế giới Thiền sâu xa và rộng lớn. 

Read more
view(2745)
1 | 2 | 3