PHẬT HỌC BIỂU GIẢI

Posted by tranminhhuydn on Mon, 04/10/2010 40:07

Tựa “Phật Học Biểu Giải” của Tác giả

“Biểu giải” là đem nghĩa lý văn chương rườm rà làm thành sản phẩm tinh giản cô đọng, là đem một ít trí thức học thuật để biểu đạt, phơi bày một cách có tổ chức, có hệ thống. Biên soạn một bài “Biểu giải” thường phải tham khảo rất nhiều tài liệu có liên quan mới có thể sắp xếp thích đáng, bổ xuyết để hoàn thành.


 

Tôi nhờ vào phương tiện đọc sách, từng theo cách học Phật của kẻ sơ cơ, tham cứu tác phẩm của các bậc hiền tài đời trước, biên soạn 57 bài “Phật học biểu giải” (Biểu đồ giải thích Phật học). Việc làm này mặc dù không phải là một sáng kiến mới mẻ, nhưng cấu tạo nội dung lại có chỗ cải tiến phong phú. Đối với những ai nghiên cứu Phật học, “Biểu giải” này đáng được xem là có công dụng “bỏ rườm rà lấy tinh giản, xem qua là hiểu ngay”.

Mùa đông năm Dân Quốc thứ 65 (1976), “Nguyệt san Từ Vân” yêu cầu tôi cung cấp bản thảo. Khi ấy, ngoài việc soạn mục “Phật học vấn đáp” trên báo này, tôi cũng từng đem “Biểu giải” cho đăng lần lượt để lấp đầy số trang báo. Nay “Đài Bắc Phổ Môn văn khố” muốn đem tập “Biểu giải” này in thành sách để truyền bá rộng rãi. Các ngài có lòng hộ trì giáo pháp, cần cù vì đạo, tôi lẽ nào không quyên tặng, thành thực tùy hỷ, vui thích giúp đỡ để hoàn thành ?

Chỉ vì việc tu hành tự độ chưa siêng, đạo học còn nông cạn, thật tình lo sợ chỗ trình bày nghĩa lý vụng về hoặc có điều chi chưa ổn. Thế nên, kính mong các vị Thiện trí thức chớ tiếc lời chỉ giáo để tập sách này được hoàn bị hơn thì hân hạnh cho tôi lắm !

Đài Loan, tháng 2 năm 1980.
THÍCH TƯỜNG VÂN 

Posted in Hán Nôm
view(565)