Lãng Du Vào Cõi Thơ Thiền

Posted by tranminhhuydn on Tue, 25/04/2017 31:20

LỜI TỰA 
của Dịch giả   

Những bức tranh thuỷ mặc với những nét phác vừa mạnh mẽ vừa phóng khoáng và những vật thể không hoàn chỉnh như: một đoạn thân cây không gốc, không ngọn, một mái tranh, một vạt cỏ, vài bông lau … tượng trưng cốt gây mỹ cảm về sự còn thiếu, dở dang, chưa xong, không có lề lối, khuôn khổ nhất định. Một tác phẩm nghệ thuật cũng vậy, nhờ dừng lại ở chổ không thể nói, ở khoảng trống bát ngát, dường như không có điểm cuối, quanh co, ẩn ý, mà thi ca là cả một thế giới kì diệu sinh động, đầy sáng tạo. Nghệ thuật hội họa, thi ca và âm nhạc phương Đông đều bàng bạc phong cách siêu nhiên phát xuất từ cội nguồn minh triết Lão Trang và thiền học Trung Quốc, đó là tinh thần mỹ học lấy HƯ diễn THẬT, cái CÓ phát sinh cái KHÔNG. Nếu thi ca có đặc tính khơi gợi tư duy và cảm xúc của người đọc thì thơ thiền càng mở rộng khả năng này đến vô giới hạn. Tính hàm súc của thơ thiền đôi khi phi luận lý, ngôn ngữ trong thơ thiền có lúc vượt qua ý nghĩa thông thường để trở thành một thứ ký hiệu đặc thù nhằm đánh thức những tiềm năng sâu thẳm trong tâm hồn và kích thích sự hoạt động của trực giác cao nhất giúp người đọc thể nghiệm chân lý.
 


view(820)