Kỷ yếu 50 Năm Thiền Viện Chơn Không

Posted by tranminhhuydn on Thu, 12/05/2016 38:11

GIAO TỪ

Chơn Không vốn là tình thương hiểu biết
Là cội nguồn, là nguồn cội thường quen
Là cõi sáng tịch nhiên luôn thánh khiết
Đầy trăng sao vầy hội giữa vô biên.


Chơn Không, chính là quê hương muôn thuở, là nguồn cội vô cùng thân thiết. Mọi người đều từ đó ra đi, có người biết quay về và đang quay về. Có người quay về nhưng nửa đường lại trở gót. Có người chẳng chịu quay về. Biết nói sao hơn? Thôi thì! Dù ai mải mê rong ruổi trong bụi hồng mờ mịt hay sa lầy trong dục lạc tối tăm nhưng cũng có lúc quay về thôi! Vì đó là cõi sáng tịch nhiên luôn trong lành, bát ngát.


 

Nửa thế kỷ trôi qua, trải biết bao dâu bể thăng trầm, Chơn Không vẫn đó. Sừng sững uy nghi với đồi cao, đá dựng. U mặc trầm hùng với chánh điện, lầu chuông. Thong dong, tiêu sái với nẻo Tiêu Dao, đồi Tự Tại. Nhàn nhã, thảnh thơi với đường Đại Mai, lối Thạch Đầu. Tảng Bạch Hổ vẫn an nhiên cùng tuế nguyệt, hồ Giác Ngộ cứ bình thản trước tang thương...

Nếu ai trực nhận Chơn Không vốn là tình thương, là hiểu biết, là Phật đài, là hoa lá, lẫn trăng đêm và:

Mến Chơn Không có non xanh biển cả
Có gió ngàn reo mãi khúc hoan ca
Có tiếng chiều đi khẽ khàng êm ả
Có trăng thanh vằng vặc sáng hiên nhà.

thì xin hãy nhẹ gót quay về!

Thiền viện Chơn Không 28-03-2016

view(1613)